HackeR FrienD.Net

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür!

Kisayol Tuslari

Basılacak tuş Yapılacak işlem
CTRL+ÜST KARAKTER+ARA ÇUBUĞU Bölünemez boşluk oluşturma
CTRL+TİRE Bölünemez tire oluşturma
CTRL+K Harfleri kalın yapma
CTRL+T Harfleri italik yapma
CTRL+A Harfleri altıçizili yapma
CTRL+ÜST KARAKTER +< Yazı tipi boyutunu küçültme
CTRL+ÜST KARAKTER +> Yazı tipi boyutunu büyütme
CTRL+Q Paragraf biçimlendirmesini kaldırma
CTRL+ARA ÇUBUĞU Karakter biçimlendirmesini kaldırma
CTRL+C Seçilen metni veya nesneyi kopyalama
CTRL+X Seçilen metni veya nesneyi kesme
CTRL+V Metni veya nesneyi yapıştırma
CTRL+Z Son işlemi geri alma
CTRL+Y Son işlemi yineleme

 

Basılacak Tuş
Yapılacak İş
F1 Çevrimiçi Yardım alma veya Office Yardımcısına ulaşma
F2 Metin veya grafikleri taşıma
F3 Otomatik Metin girdisi ekleme (Word girdiyi görüntüledikten sonra)
F4 Son eylemi yineleme
F5 Git komutunu seçme (Düzen menüsü)
F6 Bir sonraki bölme veya çerçeveye gitme
F7 Yazım denetimi komutunu seçme (Araçlar menüsü)
F8 Seçimi genişletme
F9 Seçilen alanları güncelleştirme
F10 Menü çubuğunu etkinleştirme
F11 Sonraki alana gitmek için
F12 Farklı Kaydet komutunu seçme (Dosya menüsü)
Basılacak Tuş
Yapılacak İş
ÜST KRKT+F1 İçerik duyarlı Yardım başlatma veya biçimlendirmeyi gösterme
ÜST KRKT+F2 Metin kopyalama
ÜST KRKT+F3 Büyük küçük harf değişikliği yapma
ÜST KRKT+F4 Bul veya Git eylemini yineleme
ÜST KRKT+F5 Önceki bir düzeltmeye taşıma
ÜST KRKT+F6 Önceki bir bölmeye veya çerçeveye gitme
ÜST KRKT+F7 Eş anlamlılar komutunu seçme (Araçlar menüsü, Dil alt menüsü)
ÜST KRKT+F8 Seçimi daraltma
ÜST KRKT+F9 Alan kodu ile sonucu arasında geçiş yapma
ÜST KRKT+F10 Kısayol menüsü görüntüleme
ÜST KRKT+F11 Önceki alana gitme
ÜST KRKT+F12
Kaydet
Basılacak Tuş
Yapılacak İş
CTRL+F2 Baskı Önizleme komutunu seçme (Dosya menüsü)
CTRL+F3 Depoya kesme
CTRL+F4 Pencereyi kapatma
CTRL+F5 Belge penceresini önceki boyutuna getirme
CTRL+F6 Bir sonraki pencereye gitme
CTRL+F7 Taşı komutunu seçme (Denetle menüsü)
CTRL+F8 Boyut komutunu seçme (belgeDenetle menüsü)
CTRL+F9 Boş alan ekleme
CTRL+F10 Belge penceresini en büyük boyuta getirme
CTRL+F11 Alan kilitleme
CTRL+F12 komutunu seçme (Dosya menüsü)
Basılacak Tuş
Yapılacak İş
CTRL+ÜST KRKT+F3 Depo içindekileri ekleme
CTRL+ÜST KRKT+F5 Bir yer işareti düzenleme
CTRL+ÜST KRKT+F6 Önceki pencereye gitme
CTRL+ÜST KRKT+F7 Word kaynaklı belgede bağlantılı bilgileri güncelleştirme
CTRL+ÜST KRKT+F8 Seçimi veya bloğu genişletme (daha sonra bir ok tuşuna basın)
CTRL+ÜST KRKT+F9 Alanın bağlantısını kesme
CTRL+ÜST KRKT+F10 Cetveli etkinleştirme
CTRL+ÜST KRKT+F11 Alanın kilidini açma
CTRL+ÜST KRKT+F12 Yazdır komutunu seçme (Dosya menüsü)
Basılacak İş
Yapılacak İş
ALT+F1 Sonraki alana gitmek için
ALT+F3 Otomatik Metin girdisi oluşturma
ALT+F4 Word'den çıkma
ALT+F5 Program penceresini önceki boyutuna getirme
ALT+F7 Bir sonraki yazım veya dilbilgisi hatasını bulma. Yazarken yazım denetimi yap onay kutusu seçilmelidir (Araçlar menüsü, Seçenekler iletişim kutusu, Yazım & Dilbilgisi sekmesi).
ALT+F8 Bir makro çalıştırma
ALT+F9 Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma
ALT+F10 Program penceresini ekranı kaplayacak hale getirme
ALT+F11 Microsoft Visual Basic kodunu görüntüleme

Basılacak Tuş Yapılacak İş
ALT+ÜST KRKT+F1 Önceki alana gitmek için
ALT+ÜST KRKT+F2 Kaydet komutunu seçme (Dosya menüsü)
ALT+ÜST KRKT+F9 Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma
ALT+ÜST KRKT+F11 Microsoft Visual Studio kodunu görüntüleme
 
Basılacak Tuş
Yapılacak İş
CTRL+ÜST KARAKTER+F Yazı tipini değiştirmek için
CTRL+ÜST KARAKTER +P Yazı tipi boyutunu değiştirmek için
CTRL+ÜST KARAKTER +> Yazı tipi boyutunu büyütmek için
CTRL+ÜST KARAKTER +< Yazı tipi boyutunu küçültmek için
CTRL+] Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütmek için
CTRL+[ Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültmek için
Basılacak Tuş
Yapılacak İş
CTRL+D Biçim menüsünden Yazı Tipi komutunu kullanarak karakter biçimlendirmesini değiştirmek için
ÜST KARAKTER+F3 Harflerin büyüklüğünü değiştirmek için
CTRL+ÜST KARAKTER+A Harflerin tümünü büyük olarak biçimlendirmek için
CTRL+K Kalın biçimlendirmeyi uygulamak için
CTRL+A Altı çizgi uygulamak için
CTRL+ÜST KARAKTER+W Boşlukların değil, sözcüklerin altını çizmek için
CTRL+ÜST KARAKTER+D Metni çift altı çizili yapmak için
CTRL+ÜST KARAKTER+H Gizli metin biçimlendirmesini uygulamak için
CTRL+T İtalik biçimlendirmeyi uygulamak için
CTRL+ÜST KARAKTER+K Harfleri küçük büyük harfler olarak biçimlendirmek için
CTRL+EŞİT İMİ Altsimge biçimlendirmesini uygulamak için (otomatik aralık)
CTRL+ÜST KARAKTER+ARTI İMİ Üstsimge biçimlendirmesini uygulamak için (otomatik aralık)
CTRL+ARA ÇUBUĞU El ile karakter biçimlendirmesini kaldırmak için
CTRL+ÜST KARAKTER+Q Seçimi Simge yazı tipine değiştirmek için
Basılacak Tuş
Yapılacak İş
CTRL+ÜST KARAKTER+* (yıldız) Basılı olmayan karakterleri görüntülemek için
ÜST KARAKTER+F1 (daha sonra, biçimlendirmesini gözden geçirmek istediğiniz metni tıklatın.) Metin biçimlendirmeyi gözden geçirmek için
CTRL+ÜST KARAKTER+C Biçimleri kopyalamak için
CTRL+ÜST KARAKTER+V Biçimleri yapıştırmak için
Basılacak Tuş
Yapılacak İş
CTRL+E Paragrafı ortalamak için
CTRL+J Paragrafı iki yana yaslamak için
CTRL+L Paragrafı sola hizalamak için
CTRL+R Paragrafı sağa hizalamak için
CTRL+M Paragrafı soldan girintili yazmak için
CTRL+ÜST KARAKTER+M Paragrafı soldan girintili kaldırmak için
CTRL+T Asılı girinti oluşturmak için
CTRL+ÜST KARAKTER+T Asılı girintiyi azaltmak için
CTRL+Q Paragraf biçimlendirmesini kaldırmak için
Basın
Eklenenler
CTRL+F9 Alan
ENTER (Otomatik Metin girdi adının ilk birkaç karakteri yazıldıktan sonra ve Ekran İpucu göründüğü zaman) Otomatik Metin girdisi
ÜST KARAKTER+ENTER Satır sonu
CTRL+ENTER Sayfa sonu
CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER Sütun sonu
CTRL+ KISA ÇİZGİ Seçmeli kısa çizgi
CTRL+ÜST KARAKTER+ KISA ÇİZGİ Bölünemez kısa çizgi
CTRL+ÜST KARAKTER+ARA ÇUBUĞU Bölünemez boşluk
ALT+CTRL+C Telif hakkı simgesi
ALT+CTRL+R Kayıtlı ticari marka simgesi
ALT+CTRL+T Ticari marka simgesi
ALT+CTRL+nokta Elips
Buna basın
Seçimi genişletmek için
ÜST KARAKTER+SAĞ OK Sağa doğru bir karakter
ÜST KARAKTER+SOL OK Sola doğru bir karakter
CTRL+ÜST KARAKTER+SAĞ OK Sözcüğün sonuna
CTRL+ÜST KARAKTER+SOL OK Sözcüğün başına
ÜST KARAKTER+END Satırın sonuna
ÜST KARAKTER+HOME Satırın başına
ÜST KARAKTER+AŞAĞI OK Bir satır aşağı
ÜST KARAKTER+YUKARI OK Bir satır yukarı
CTRL+ÜST KARAKTER+ AŞAĞI OK Paragrafın sonuna
CTRL+ÜST KARAKTER+ YUKARI OK Paragrafın başına
ÜST KARAKTER+PAGE DOWN Bir ekran aşağı
ÜST KARAKTER+PAGE UP Bir ekran yukarı
CTRL+ÜST KARAKTER+HOME Belgenin başına
CTRL+ÜST KRKT+END Belgenin sonuna
ALT+CTRL+ÜST KRKT+PAGE DOWN Pencerenin sonuna
CTRL+B Bütün belgeyi katmak için
CTRL+ÜST KARAKTER+F8, sonra ok tuşlarını kullanın; seçim kipini iptal etmek için ESC tuşuna basın Metnin düşey öbeğine
F8 + ok tuşları; seçim kipini iptal etmek için ESC tuşuna basın Belgenin belirli bir yerine
Buna basın
Taşımak için
SOL OK Sola doğru bir karakter
SAĞ OK Sağa doğru bir karakter
CTRL+ SOL OK Sola doğru bir sözcük
CTRL+ SAĞ OK Sağa doğru bir sözcük
CTRL+YUKARI OK Bir paragraf yukarı
CTRL+AŞAĞI OK Bir paragraf aşağı
ÜST KARAKTER+SEKME Sola doğru bir hücre (tabloda)
SEKME Sağa doğru bir hücre (tabloda)
YUKARI OK Bir satır yukarı
AŞAĞI OK Bir satır aşağı
END Satırın sonuna
HOME Satırın başına
ALT+CTRL+PAGE UP Pencerenin üstüne
ALT+CTRL+PAGE DOWN Pencerenin sonuna
PAGE UP Bir ekran yukarı (kayma)
PAGE DOWN Bir ekran aşağı (kayma)
CTRL+PAGE DOWN Sonraki sayfanın üstüne
CTRL+PAGE UP Önceki sayfanın üstüne
CTRL+END Belgenin sonuna
CTRL+HOME Belgenin başına
ÜST KARAKTER+F5 Önceki düzeltmeye
ÜST KARAKTER+F5 Belge son kez kapatılmışken ekleme noktasının bulunduğu yere
Basılacak tuş
Yapılacak iş
CTRL+P Belgeyi yazdırma
ALT+CTRL+I Baskı Önizleme'yi açma veya kapatma
Ok tuşları Büyütüldüğünde önizleme sayfasında gezinme
PAGE UP veya PAGE DOWN Küçültüldüğünde önizleme sayfasında gezinme
CTRL+HOME Küçültüldüğünde ilk önizleme sayfasına gitme
CTRL+END Küçültüldüğünde son önizleme sayfasına gitme

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=